Voor bedrijven

In de recente managementliteratuur wordt steeds vaker gesproken over verandering en disruptie, agile werken en vergroting van innovatievermogen. De noodzaak hiervoor ligt in de verandering van tijdperk. Nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen komen op en werken in de cloud en met de crowd worden steeds meer gemeengoed. 

Waar verandering is, wordt gereorganiseerd en vindt een redesign (of reinvention) van het bedrijfsmodel plaats. Voor bedrijven betekent het dat hun workforce op een andere manier georganiseerd moet worden. Een andere mindset en vaardigheden zijn dan nodig om te overleven en kansen te pakken in de nieuwe tijd.

De keerzijde van vernieuwing... is boventallig personeel. Sneller en efficiënter organiseren leidt doorgaans tot het boventallig worden van (goed) personeel. 

​Transplacement: de 21ste eeuwse vorm van outplacement

Als bedrijf wil je netjes omgaan met boventallig personeel. Die verantwoordelijkheid houdt niet op bij het meegeven van een zak geld. Maar de HRM-afdelingen staan zelf ook voor een uitdaging. Het begeleiden naar een andere baan is niet meer zo makkelijk. Wat als de sector waarin je actief bent halveert? Wat als je niet de enige bent die last ondervindt van exponentiële technologie? Is je werknemer bij jou overbodig, waarom zou die bij een concullega wel nog jaren meekunnen? 

Ontdek de route van transplacement: boventallig hoog opgeleid personeel faciliteren om zichzelf opnieuw uit te vinden. De transitie te maken naar een moderne denker en doener die kansgebieden van de nieuwe economie snapt en zijn/haar eigen talenten en drijfveren daaraan weet te koppelen. Dat inspireert enorm en is op z'n minst een alternatief voor losse gesprekken met loopbaancoaches die nog vanuit oude paradigma's redeneren en zelf ook moeite hebben met de nieuwe economie. 

Aanbod

Het aanbod van de Dutch Discovery Schools voor organisaties is meervoudig. Onze programma's zijn gericht op hoger opgeleiden mét ervaring. We brengen ze van het verlammende gevoel van chaos en complexiteit ('wat overkomt mij nu') naar het creatieve vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden en daar iets mee te doen. Tegen het licht van kansrijke ontwikkelingen in de nieuwe samenleving en economie.
Binnen het innovatieprogramma worden mensen vanuit verschillende vakgebieden en achtergronden bij elkaar gezet en wordt het innovatievermogen van de groep vergroot en gebruikt om nieuwe initiatieven en zelfs bedrijven op te starten. Belangrijk punt hierin is dat de deelnemers regisseur worden van hun eigen inzetbaarheid. Een voorbeeld is een boventallig verklaarde vastgoedfinancierder die veel affiniteit bleek te hebben met goede doelen. Hij dook in de wereld van de deeleconomie en kwam op het idee voor een app voor goededoelenorganisaties om initiatieven van lokale betrokkenen te financieren en de vrijwilligers onderling te verbinden. In de deeleconomie wordt er gebruik gemaakt van wat er al is; in zijn initiatief werden met name kennis en netwerken aan elkaar gekoppeld tot een efficiënt concept ter ondersteuning van (internationale) fondsenwerving.

Organisaties die boventallig personeel kennis laten maken met de programma's van de Discovery Schools, krijgen de mogelijkheid om mee te doen met de innovatieprogramma's. We draaien het dan om: we gaan werknemers helpen zichzelf te herijken en 'upgraden' en alle binnen de Schools aanwezige kennis (van deelnemers vanuit verschillende vakgebieden en sectoren) kan beschikbaar gesteld worden aan jouw organisatie. Bijvoorbeeld om unieke oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor bestaande problemen (die door tunnelvisie binnen het bedrijf telkens terugkomen). Of juist om mensen intern te begeleiden of reinvention en/of innovatieprogramma's te ondersteunen.