Dutch Reinvention School

De Reinvention School biedt een vernieuwingsprogramma voor hoog opgeleide, ervaren professionals. Het doel is om hun eigen unieke talenten te koppelen aan kansrijke ontwikkelingen in samenleving en economie. Het creatieve en ondernemende potentieel van de deelnemers wordt blootgelegd. Het doel: het creëren van een toekomstvast verdienpotentieel voor de deelnemer en/of diens organisatie.

De Reinvention School richt zich op twee groepen:
1. mensen die zichzelf opnieuw willen uitvinden, omdat ze een andere loopbaan ambiëren (ze zijn boventallig of willen gewoon iets anders);
2. mensen die zichzelf én hun organisatie opnieuw willen uitvinden, teneinde succesvol te zijn in de nieuwe tijd. Kennis van en gevoel bij verschillende trends en vernieuwingsthema's maakt hen tot moderne leiders. (Wij definiëren de Moderne Leider als een professional die anderen inspireert mee te werken aan de realisatie van een droom voor een betere wereld).

Kijk je met een creatieve blik naar jezelf en de veranderingen om je heen, dan ga je mogelijkheden ontdekken. Een andere kijk creëert nieuwe perspectieven. Creatief uitgaan van je eigen talenten: Become Who You Are en daarmee de regie in handen nemen. Het begint bij een nieuwe Purpose. Een roeping voor jezelf of voor je organisatie, van waaruit je ideeën en de drive ontwikkelt om nieuwe producten, diensten of (business)modellen te bedenken en realiseren, al dan niet samen met de andere groepsleden.

What's in it for you?

Met de Dutch Reinvention School maak je - samen met andere deelnemers - kennis met de acht verschillende kansgebieden van de nieuwe tijd. Je komt erachter waar je met joúw talenten werk en inkomen kunt creëren. Als ondernemer of als werknemer, of misschien zelfs als combinatie (werkondernemer). Je krijgt het vertrouwen om je eigen baan te creëren.
Elke transitie of 'reinvention' is een ontdekkingstocht met nog onbekende uitkomst. Dat maakt het interessant. Ook spannend, maar je staat er niet alleen voor; wij helpen je. We blijven in de buurt, geven je kaart en kompas. Het vertrekpunt ben je hoe dan ook altijd zelf. Binnen 20 weken sta je sterk in de nieuwe economie. Je weet waar je voor staat én waar je voor gáát.

Co-create your Future

De deelnemersgroep is een Secure Base. Die benaming verwijst naar veiligheid binnen de groep en openheid en vertrouwen naar elkaar toe. Die veilige omgeving is nodig, zodat je ruimte krijgt voor talentontwikkeling, creativiteit, ondernemendheid en innovatie. Binnen de groepen is er geen competitie; de belangen zijn hetzelfde, ondanks ieders verschillende achtergronden. Vanuit de Secure Bases worden de Discovery Tracks ondernomen, 'ontdekkingstochten' langs de verschillende kansgebieden: Complexiteit & Chaos, Sociale Vernieuwing, Duurzaamheid en Circulaire Economie, Creativiteit en Nieuwsgierigheid, Technologische Vernieuwing, Netwerk- en deeleconomie, Betekeniseconomie en Compassie, en Ondernemerschap in nieuwe tijden.

De Reinvention School is nieuw en ruw, creatief, met zelfsturing, gebruikmakend van de kennis die er al is, maar ook van de middelen. Geen docenten die grotendeels staan te zenden, maar inspirators en facilitators die je helpen de nieuwe wereld te ontdekken.

Begint je nieuwe koers bij dit kompas?


Weten waar je staat is het vertrekpunt. Wat er in de windrichtingen te koop is, waar voor jou e/o je organisatie de kansen liggen, daar helpen we bij. We geven je het kompas om koers te zetten naar een duurzame, kansrijke toekomst.

Dutch Reinvention School Kompas

De docent-experts in de Reinvention School zijn Evert Jan van Hasselt, Rob Wetzels, Hems Zwier, Jurjen de Vries, Fanny Claasen, Erik op ten Berg, Marcel Nicolaas, Henk Smit, Robert Buisman en Evert-Jan Ulrich. Begeleidend coach die de belevenissen uit de tracks met elkaar verbindt en op individueel niveau meehelpt koers te zetten, is Piet Hurkmans.

NOG DIT JAAR STARTEN?

Dat kan! Na de zomer starten de 20 weken courses. (NB: Alle Discovery Tracks worden op een vrijdag gehouden).